Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích yêu sách Biển Đông của Trung Quốc
TOP