Ông Phạm Nhật Vượng: "Xe điện là cơ hội để Việt Nam thay đổi tầm vóc"
TOP