Đội tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp nếu đứng thứ hai bảng G
TOP