Vải thiều sang Nhật giá 380.000 đồng/kg, ngày đầu tiên hết veo 20 tấn
TOP