Không chuyển tiền từ thiện mà "quên" báo: Trấn Thành xin lỗi Thủy Tiên
TOP