PLC LÀ GI? ỨNG DỤNG CỦA PLC TRONG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HOÁ

PLC viết tắt của Programmable Logic Controller, là thiết bị điều khiển lập trình được (khả trình) cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán điều khiển logic thông qua một ngôn ngữ lập trình.