Roger Federer tuyên bố giải nghệ

 Roger Federer: Quý ngài lịch lãm, vị vua bất tử - 1

Roger Federer: Quý ngài lịch lãm, vị vua bất tử - 5