Xếp trên "Vua cờ" Carlsen , Quang Liêm vẫn mất chức vô địch đầy tiếc nuối