Văn Lâm có tên trong danh sách 28 cầu thủ được thầy Park đưa sang UAE
TOP