Download phần mềm & tài liệu
UPDATE SUNNET TIENCHAU

2021-09-15

Download file ve may. GIAI NEN FILE ,Copy va past  TAT CA CAC FILE TRONG THU MUC VUA GIAI NEN vao thu muc cua phan mem  Sunnet kinh doanh. 

duong dan luu : \\192.168.1.200\Sunnet_Update\Sunnet_KD   

Link download : ///sunnet.exe/file

UPDATE BTV

2021-09-14

Download file ve may. GIAI NEN FILE ,Copy va past  TAT CA CAC FILE TRONG THU MUC VUA GIAI NEN vao thu muc cua phan mem  Sunnet

Link download : ///sunnet.exe/file

UPDATE BTV

2021-09-11

Download file ve may. GIAI NEN FILE ,Copy va past  TAT CA CAC FILE TRONG THU MUC VUA GIAI NEN vao thu muc cua phan mem  Sunnet

Link download : ///sunnet.exe/file

File cau hinh may quet TIENCHAU

2021-09-11

Download file ve may tinh, in ra giay, gan may scan barde vao may tinh, thuc hien quet ma vach tu buoc 1 --- 4. OK

Link download : File scan

UPDATE TIENCHAU

 2021-08-21

Download file ve may. GIAI NEN FILE ,Copy va past  TAT CA CAC FILE TRONG THU MUC VUA GIAI NEN vao thu muc cua phan mem san xuat  Sunnet

Link download : https:///sunnet.exe/file

CAU HINH MAY SCAN BARCODE

 2021-0806

Download file ve may tinh, in ra giay, gan may scan barde vao may tinh, thuc hien quet ma vach tu buoc 1 --- 4. OK

Link download : File scan

UPDATE BTV

 2021-07-30

Download file ve may. GIAI NEN FILE ,Copy va past  TAT CA CAC FILE TRONG THU MUC VUA GIAI NEN vao thu muc cua phan mem  sunnet

Link download : https:///sunnet.exe/file

UPDATE TRUNG NAM

2021-07-24

Download file ve may. GIAI NEN FILE ,Copy va past  TAT CA CAC FILE TRONG THU MUC VUA GIAI NEN vao thu muc cua phan mem  sunnet

Link download : https:///sunnet.exe/file

UPDATE BTV

 2021-06-29

Download file ve may. GIAI NEN FILE ,Copy va past  TAT CA CAC FILE TRONG THU MUC VUA GIAI NEN vao thu muc cua phan mem  sunnet

Link download : https:///sunnet.exe/file

UPDATE PHAN BON GROUP

 2021-06-19

Download file ve may. GIAI NEN FILE ,Copy va past  TAT CA CAC FILE TRONG THU MUC VUA GIAI NEN vao thu muc cua phan mem  sunnet

Link download : https:///sunnet.exe/file

UPDATE BTV

2021-06-04

Download file ve may. GIAI NEN FILE ,Copy va past  TAT CA CAC FILE TRONG THU MUC VUA GIAI NEN vao thu muc cua phan mem  sunnet

Link download : https:///sunnet.exe/file

UPDATE TIENCHAU

2021-05-20

Download file ve may. GIAI NEN FILE ,Copy va past  TAT CA CAC FILE TRONG THU MUC VUA GIAI NEN vao thu muc cua phan mem  sunnet

Link download : https:///sunnet.exe/file

UPDATE BTV

2021-05-12

Download file ve may. GIAI NEN FILE ,Copy va past  TAT CA CAC FILE TRONG THU MUC VUA GIAI NEN vao thu muc cua phan mem  sunnet

Link download : https:///sunnet.exe/file

UPDATE BTV

2021-05-06

Download file ve may. GIAI NEN FILE ,Copy va past  TAT CA CAC FILE TRONG THU MUC VUA GIAI NEN vao thu muc cua phan mem  sunnet

Link download : https:///sunnet.exe/file

UPDATE TIENCHAU

2021-05-05

Download file ve may. GIAI NEN FILE ,Copy va past  TAT CA CAC FILE TRONG THU MUC VUA GIAI NEN vao thu muc cua phan mem SX sunnet

Link download : https:///sunnet.exe/file

UPDATE VIETHUNG

 2021-05-04

Download file ve may. GIAI NEN FILE ,Copy va past file SUNNET.EXE vao thu muc cua phan mem sunnet

Link download : https:///sunnet.exe/file

Update Taniglass

2021-04-28/ 1

Download file ve may. Copy va past file vao thu muc cua phan mem sunnet

Link download : https:///sunnet.exe/file

UPDATE TRUNGVIET

2021-04-27

Download file ve may. Copy va past file vao thu muc cua phan mem KE TOAN sunnet

(CAP NHAT LUONG)

Link download : https:///sunnet.exe/file

Update Taniglass

 Cap nhat Taniglass

2021-04-24/ 1

Download file ve may. Copy va past file vao thu muc cua phan mem sunnet

Link download : https:///sunnet.exe/file

Cập nhat BTV

22-04-2021\01

Download file ve may. Copy va past file vao thu muc cua phan mem sunnet

Link download: https://sunnet.exe/file

Download Office 2003 Full

Download Tải Office 2003 Full + Hướng dẫn cài đặt chi tiết

 Link download:  Microsof Office 2003 Full

Microsof Office 2003 là một phần mềm xử lý văn bản nhẹ và nhanh. Nó vẫn là lựa chọn đầu tiên củacác cộng đồng ở các nước phát triển như Việt Nam.

Download Total Commander - Phần mềm quản lý file, so sánh file, đồng bộ thư mục

Phần mềm quản lý file, so sánh file, đồng bộ thư mục

 

 

 

TOP